Luotettava Kumppani

lk_logoJulkista sektoria sekä rakennus- ja kiinteistöalaa säätelevä tilaajavastuulaki edellyttää alan toimijoilta jatkuvaa raportointia.

Lain mukaan toimittajien tulee antaa työn tilaajalle mm. ennakkoperintä-, työnantaja-, kaupparekisteri- ja alv-rekisteriotteet. Lisäksi täytyy tehdä selvitykset verojen maksamisesta sekä antaa todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja edellä mainittujen maksujen suorittamisesta. Selvitys pitää antaa myös siitä, mitä työehtosopimusta sovelletaan. Kaikkien raporttien tulee olla ajantasaisia, ja ne täytyy antaa työn tilaajalle (yleensä pääurakoitsijalle ja tai isommalle aliurakoitsijalle) neljä kertaa vuodessa.

V-S Talotekniikka Oy on mukana tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani-ohjelmassa. Luotettava Kumppani -ohjelma on toimittajille tarkoitettu palvelu. Luotettava Kumppani
-ohjelma hoitaa toimittajan puolesta tilaajavastuulain edellyttämien tietojen noutamisen
eri rekistereistä.

Lisätietoja: www.tilaajavastuu.fi

lk_logo

Back to Top